احداث انبار تدارکات دارویی بیمارستان امام خمینی (ره) نقده

۰%
هدف: ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
بیمارستان امام خمینی (ره) نقده

احداث انبار تدارکات دارویی بیمارستان امام خمینی (ره) نقده

دیدگاه های کاربرانثبت نظر