احداث بخش بستری اعتیاد

۰%
هدف: ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه

احداث بخش بستری اعتیاد مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه به متراژ تقریبی 600 متر مربع و ظرفیت 20 تخت

دیدگاه های کاربرانثبت نظر