احداث بخش دیالیز پلدشت

۰%
هدف: ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث بخش دیالیز پلدشت

احداث بخش دیالیز پلدشت  به مساحت 250 متر مربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر