احداث ساختمان و خرید دستگاه سی تی اسکن بیمارستان شهداء تکاب

۰%
هدف: ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث ساختمان و خرید دستگاه سی تی اسکن بیمارستان شهداء

احداث ساختمان و خرید دستگاه سی تی اسکن برای بیمارستان شهداء تکاب

دیدگاه های کاربرانثبت نظر