احداث مرکز جامع سلامت روستایی بالو

۰%
هدف: ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت روستایی بالو به متراژ 580 مترمربع

احداث مرکز جامع سلامت روستایی بالو به متراژ 580 مترمربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر