احداث مرکز جامع سلامت روستایی ترکمان

۴۵%
هدف: ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت روستایی ترکمان به متراژ 650 متر مربع

احداث مرکز جامع سلامت روستایی ترکمان به متراژ 650 متر مربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر