احداث مرکز جامع سلامت روستایی قولنجی

۲۰%
هدف: ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت روستایی قولنجی به متراژ 730 متر مربع

احداث مرکز جامع سلامت روستایی قولنجی به متراژ 730 متر مربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر