احداث مرکز جامع سلامت شهری المهدی

۰%
هدف: ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت شهری المهدی به متراژ 800 مترمربع

احداث مرکز جامع سلامت شهری المهدی  به متراژ 800 مترمربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر