احداث مرکز جامع سلامت شهری حضرت پور

۱۰%
هدف: ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت شهری حضرت پور به متراژ 800 متر مربع

احداث مرکز جامع سلامت شهری حضرت پور به متراژ 800 متر مربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر