احداث مرکز جامع سلامت شهری رودکی

۹%
هدف: ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۹ نفر
احداث مرکز جامع سلامت شهری رودکی به متراژ 800 متر مربع

احداث مرکز جامع سلامت شهری رودکی به متراژ 800 متر مربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر