احداث مرکز جامع سلامت شهری صحیه

۰%
هدف: ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت شهری صحیه به متراژ 800 متر مربع

احداث مرکز جامع سلامت شهری صحیه به متراژ 800 متر مربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر