احداث مرکز جامع سلامت شهری و روستایی 17 شهریور

۰%
هدف: ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت شهری و روستایی 17 شهریور به متراژ 900 متر مربع

احداث مرکز جامع سلامت شهری  و روستایی 17 شهریور به متراژ 900 متر مربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر