احداث مرکز سلامت روستایی حاجی آباد نقده

۰%
هدف: ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت روستایی حاجی آباد

احداث مرکز جامع سلامت روستایی حاجی آباد به مساحت 580 مترمربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر