احداث مرکز سلامت روستایی رحیم خان بوکان

۰%
هدف: ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت روستایی رحیم خان

احداث مرکز جامع سلامت روستایی رحیم خان به مساحت 580 متر مربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر