احداث مرکز سلامت روستایی محمدیار نقده

۰%
هدف: ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت روستایی محمدیار

احداث مرکز جامع سلامت روستایی محمدیار به مساحت 250 مترمربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر