احداث مرکز سلامت روستایی مخور شوط

۰%
هدف: ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت روستایی مخور

احداث مرکز جامع سلامت روستایی مخور به مساحت 800 متر مربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر