احداث مرکز سلامت روستایی میاوق

۳۵%
هدف: ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت روستایی میاوق

احداث مرکز جامع سلامت روستایی میاوق به متراژ 800 مترمربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر