احداث مرکز سلامت روستایی میرآباد نقده

۰%
هدف: ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت روستایی میرآباد

احداث مرکز جامع سلامت روستایی میرآباد به مساحت 580 مترمربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر