احداث مرکز سلامت روستایی چنقرالوی پل

۴۵%
هدف: ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت روستایی چنقرالوی پل

احداث مرکز جامع سلامت روستایی چنقرالوی پل

دیدگاه های کاربرانثبت نظر