احداث مرکز سلامت روستایی کوزه رش سلماس

۰%
هدف: ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت روستایی کوزه رش

احداث مرکز جامع سلامت روستایی کوزه رش به مساحت 580 مترمربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر