احداث مرکز سلامت شهری روستایی شماره 1 شوط

۰%
هدف: ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت شهری و روستایی شماره 1

احداث مرکز جامع سلامت شهری و روستایی شماره1 به مساحت 900 متر مربع





دیدگاه های کاربران



ثبت نظر