احداث مرکز سلامت شهری روستایی زرآباد خوی

۰%
هدف: ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت شهری و روستایی زرآباد

احداث مرکز جامع سلامت شهری و روستایی زرآباد به مساحت 1000 مترمربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر