احداث پایگاه سلامت شهری جانبازان شاهین دژ

۰%
هدف: ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث پایگاه سلامت شهری جانبازان

احداث پایگاه سلامت شهری جانبازان به مساحت 250 مترمربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر