احداث پایگاه سلامت شهری شماره 1 شوط

۰%
هدف: ۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ نفر
احداث پایگاه سلامت شهری شماره 1

احداث پایگاه سلامت شهری شماره 1 به مساحت 250 متر مربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر