احداث پایگاه سلامت شهری شماره 1 چالدران

۰%
هدف: ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث پایگاه سلامت شهری شماره 1

احداث پایگاه سلامت شهری شماره 1 به مساحت 250 مترمربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر