احداث پایگاه سلامت شهری شماره 2 چایپاره

۰%
هدف: ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث پایگاه سلامت شهری شماره 2 چایپاره

احداث پایگاه سلامت شهری شماره 2 چایپاره به مساحت 250 متر مربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر