احداث پایگاه فوریتهای پزشکی شهری سردشت

۰%
هدف: ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث پایگاه فوریتهای پزشکی شهری سردشت

احداث پایگاه فوریتهای پزشکی شهری سردشت به مساحت 120 متر مربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر