احداث بخش بستری کودک

۰%
هدف: ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه

احداث بخش بستری کودک و نوجوان  مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه به متراژ 600 متر و ظرفیت 20 تخت

دیدگاه های کاربرانثبت نظر