احداث مرکز سلامت شهری روستایی دیزج دیز

۰%
هدف: ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
احداث مرکز جامع سلامت شهری و روستایی دیزج دیز

احداث مرکز جامع سلامت شهری و روستایی دیزج دیز به مساحت 1000 مترمربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر