خیرین عرصه سلامت آذربایجان غربی درسال 1395نسبت به سال گذشته دوبرابردر عرصه سلامت مشارکت نمودند

خیرین عرصه سلامت آذربایجان غربی درسال 1395نسبت به سال گذشته دوبرابردر عرصه سلامت مشارکت نمودند

دکترعبدالمجیدحمیصی مدیرعامل مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی با بیان مطلب فوق گفت : درحالی که سال 1394خیرین سلامت آذربایجان غربی بیش از50 میلیاردریال درحوزه بهداشت و درمان مشارکت داشتند درسال 1395 که گزارش جامع آن اخیرا تهیه گردیده است ، خیرین نیکوکار آذربایجان غربی درگامی بلند با گام های خیر بیش از یکصدمیلیاردریال در حوزه های بهداشتی و درمانی و اهدای تجهیزات پزشکی مشارکت نموده اند تا باقیات صالحاتی ذخیره آخرت نموده و بازویی توانمند برای عرصه سلامت باشند.

وی با بیان اینکه در خیرین آذربایجان غربی ظرفیت هایی بیش از این وجود دارد تصریح کرد : در سال 1395خیرین آذربایجان غربی بیش از 5 میلیارد ریال بصورت نقدی اهداء نموده و ارزش زمین های اهدایی خیرین بیش از سی میلیارد ریال بوده و در بخش احداث ساختمان و سازه ها بیش از 50 میلیارد ریال همکاری داشته و در نهایت در بخش تهیه ، خرید و اهدای تجهیزات پزشکی نزدیک به بیست میلیارد ریال مشارکت نموده اند.

 


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۱:۰۴ | دفعات بازدید: ۳۵۵ بازدید