تجهیز بخش دیالیز بیمارستان طالقانی

۰%
هدف: ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه

بازسازی و تجهیز بخش دیالیز  مرکز آموزشی درمانی  آیت ا... طالقانی  ارومیه به متراژ تقریبی 800 متر مربع و ظفیت 45 تخت

دیدگاه های کاربرانثبت نظر