توسعه بخش سوختگی

۰%
هدف: ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

توسعه بخش سوختگی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه به مساحت 750 متر مربع و ظرفیت 30 تخت

دیدگاه های کاربرانثبت نظر