توسعه فضای آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) سردشت

۰%
هدف: ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
بیمارستان امام خمینی (ره) سردشت

توسعه فضای آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) سردشت به مساحت 150 متر مربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر