توسعه واحد رادیولوژی

۰%
هدف: ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
بیمارستان قمر بنی هاشم خوی

توسعه واحد رادیولوژی بیمارستان قمر بنی هاشم خوی به مساحت 300 متر مربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر