تعداد 9 دستگاه یخچال و 9 دستگاه تلویزیون LCD توسط ناهید حصاری و فریبا رستم زاده پرستاران بخش اطفال دو ، به مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه اهداء گردید.

تعداد 9 دستگاه یخچال و 9 دستگاه تلویزیون LCD توسط ناهید حصاری و فریبا رستم زاده پرستاران بخش اطفال دو ، به مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه اهداء گردید.

در یک اقدام خدا پسندانه ، ناهید حصاری پرستار بخش اطفال 2 این مرکز تعداد 9 دستگاه یخچال به ارزش پنجاه و نه میلیون و چهارصد هزار ریال و فریبا رستم زاده پرستار بخش اطفال 2 این مرکز تعداد 9 دستگاه تلویزیون به ارزش یکصد میلیون ریال به مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری اهداء نمود.

ریاست و مدیریت مرکز از این اقدام خیرخواهانه و خداپسندانه ی خیرین محترم و همچنین از همکاری حسن عدوبند مسئول واحد مددکاری و افروز آهین مسئول بخش اطفال دو در جذب خیرین مذکور تشکر نمودند .

در این راستا روابط عمومی مرکز از کلیه همکاران و مردم نوع دوست دعوت می نماید کمک های نقدی و غیر نقدی خود را در جهت درمان بیماران به این مرکز منظور دارند.


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ ۱۳:۰۸ | دفعات بازدید: ۴۹۸ بازدید