خرید و نصب یک دستگاه رادیولوژی

۰%
هدف: ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

خرید و نصب یک دستگاه رادیولوژی برای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

دیدگاه های کاربرانثبت نظر