دستاوردها و عملکرد


 

                                            دستاوردها و عملکرد مجمع خیرین سلامت از تاریخ 94/7/1

 

* احداث بخش ICU بیمارستان عباسی شهرستان میاندوآب به مبلغ 3 میلیارد ریال

* احداث ساختمان MRI بیمارستان شهید قلی پور بوکان به مبلغ 3 میلیارد ریال

* محوطه سازی بیمارستان شهید مدنی خوی به مبلغ 1/5 میلیارد ریال

* احداث مرکز بهداشتی و درمانی تازه کند شوط به مبلغ 22 میلیارد ریال

* شروع احداث ساختمان دیالیز بیمارستان فجر ماکو با 50 درصد پیشرفت فیزیکی به مبلغ 3/5 میلیارد ریال

* اهداء تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی به مبلغ 2 میلیارد ریال

* اهداء سه دستگاه دیالیز به بیمارستان شهداء تکاب به مبلغ 1/760/000/000

* اهداء یک دستگاه سونوگرافی به بیمارستان شهدای شوط به مبلغ یک میلیارد دویست میلیون ریال

* اهداء یک دستگاه آفرزیس به مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) ارومیه به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال

* تجهیز آزمایشگاه مرکز جامع سلامت دیزج دول به مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال

* اهداء زمین و کلنگ زنی مرکز جامع سلامت روستایی گریچ ماکو به مساحت هزار متر مربع و زیربنای 580 متر مربع

* احداث مرکز جامع سلامت در ارومیه به مبلغ 12 میلیارد ریال

* اهدا زمین به متراژ 715 متر مربع به ارزش 2 میلیارد ریال در شهرستان اشنویه

* اهداء زمین به متراژ 1000 متر مربع به ارزش یک میلیارد ریال در شهرستان میاندوآب

* مرمت ساختمان رادیولوژی بیمارستان امام خمینی (ره ) با هزینه یک میلیارد ریال

* اهداء زمین به مساحت 120 متر مربع به ارزش 1200 میلیون ریال در شهرستان مهاباد

* اهداء زمین به مساحت 1154 متر مربع در روستای گوی تپه ارومیه به ارزش 2/300/000/000 ریال

* اهداء زمین به مساحت 204 متر مربع در روستای گزنه ارومیه به ارزش 60/000/000 ریال

* اهداء زمین به مساحت 180 متر مربع در روستای جلیر ارومیه به ارزش 90/000/000 ریال

* اهداء زمین به مساحت 180 متر مربع در روستای ولنده سفلی ارومیه به ارزش 126/000/000 ریال

* اهداء زمین به مساحت 180 متر مربع در روستای تازه کند ارومیه به ارزش 126/000/000 ریال

* اهداء زمین به مساحت 201 متر مربع در روستای بهلول آباد ارومیه به ارزش 80/000/000 ریال

* اهداء زمین به مساحت 654 متر مربع در روستای بالو ارومیه به ارزش  60/000/000/000 ریال

* احداث پایگاه لاله به متراژ 80 متر مربع توسط خیر محترم خانم اسدی آذر به ارزش یک میلیارد ریالکلیه حقوق سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی میباشد - طراحی: پارسه وب