دستگاه ونتیلاتور-پرتابل اطفال برای بیمارستان شهید مطهری

۰%
هدف: ۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
دستگاه ونتیلاتور-پرتابل اطفال برای بیمارستان شهید مطهری

دستگاه ونتیلاتور-پرتابل اطفال برای بیمارستان شهید مطهری

دیدگاه های کاربرانثبت نظر