دستگاه ونتیلاتور برای بیمارستان امام خمینی (ره)

۰%
هدف: ۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
دستگاه ونتیلاتور برای بیمارستان امام خمینی (ره)

دستگاه ونتیلاتور برای بیمارستان امام خمینی (ره)

دیدگاه های کاربرانثبت نظر