در اقدامی خداپسندانه خیر خیرخواه، بهمن تدین مبلغ 30 میلیون ریال و خیر خیرخواه پرنگ رضایی فر مبلغ 4 میلیون ریال را به بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد اهدا کردند.

خیرین مهاباد مبلغ 34 میلیون ریال به بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد اهدا کردند.

در اقدامی خداپسندانه خیر خیرخواه، بهمن تدین مبلغ 30 میلیون ریال و خیر خیرخواه پرنگ رضایی فر مبلغ 4 میلیون ریال را به بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد اهدا کردند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: خیرین سلامت همواره در راستای ارتقا سلامت شهرستان بازوان توانمند مدیران عرصه سلامت بودند و اقدام خداپسندانه این عزیزان در این عرصه راه گشای مشکلات حوزه سلامت در شهرستان می باشد.

وی افزود: مبلغ 30 میلیون ریال توسط خیر خیرخواه بهمن تدین برای خرید یک عدد تخت CPR برای احیای زندگی دوباره به بیماران دچار ایست قلبی و یک عدد کابل دستگاه التروشک در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد اهداء و 4 میلیون ریال نیز توسط پرنگ رضایی فر بابت خرید یک دستگاه ویلچر اهدا شده است.

شبکه بهداشت و درمان مهاباد از این عمل خداپسندانه و خیرخواهانه شهروندان مهابادی که در عرصه ی سلامت با گشاده دستی و سخاوتمندی این مرکز را یاری و همیاری کرده نهایت تقدیر و تشکر خود را به عمل آورده و توفيق و سعادت روزافزون خیرین سلامت را از درگاه خداوند تبارك و تعالي مسئلت مي نمايد.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۰۹:۰۱ | دفعات بازدید: ۵۴۱ بازدید