ساختار سازمانی


ردیف

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

تصاویر

1

مدیر عامل

آقای دکتر عبدالمجید حمیصی

 

2

معاون اجرائی

آقای دکتر مهران میرزائی

 

3

مسئول روابط عمومی

آقای دکتر علی افشانی

 

4

مسئول روابط بین الملل

آقای دکتر جاوید فریدونی

 

5

مسئول امور حقوقی

خانم شمسی شهریارفر

 

6

مسئول امور مالی

آقای علی اکبر شبانی

 علی اکبر شبانی

7

مسئول فناوری اطلاعات

آقای دکتر حبیب ا.. پیرنژاد

 

8

مسئول دفتر و امور فنی

آقای مهندس حسینعلی اسم حسینی

 حسینعلی اسم حسینی

       

 کلیه حقوق سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی میباشد - طراحی: پارسه وب