ساخت انبار تدارکات دارویی بیمارستان امام خمینی پلدشت

۰%
هدف: ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اهدائی: ۰ تومان
خیرین: ۰ نفر
بیمارستان امام خمینی (ره) پلدشت

ساخت انبار تدارکات دارویی بیمارستان امام خمینی (ره) پلدشت به مساحت 300 متر مربع

دیدگاه های کاربرانثبت نظر