شورای زنان


ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

1

خانم مهین کهنکاری

رئیس شورای مشارکت های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان

2

خانم دکتر حمیده محدثی

عضو شورای مشارکت های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان

3

خانم دکتر هاله آیت الهی

عضو شورای مشارکت های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان

4

خانم دکتر ثریا احمدی

عضو شورای مشارکت های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان

5

خانم لطیفه مبیّن

عضو شورای مشارکت های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان

6

خانم زهرا طیبی

عضو شورای مشارکت های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان

7

خانم شهلا مصطفوی

عضو شورای مشارکت های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان

8

خانم مرضیه ابراهیمی

عضو شورای مشارکت های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان

9

خانم علی محمدی

عضو شورای مشارکت های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان

 کلیه حقوق سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی میباشد - طراحی: پارسه وب