هیات مدیره


ردیف

نام و نام خانوادگی

تصاویر

1

آقای دکتر علی تقی زاده افشاری(رئیس هیئت مدیره)

 

2

آقای دکتر سعید صمدزاده(نائب رئیس)

 دکتر سعید صمدزاده

3

آقای دکتر هوشنگ عطاپور(خزانه دار)

 دکتر هوشنگ عطاپور

4

آقای باقر صمدزاده طریقت

 مجمع خیرین سلامت -اقای باقر زاده طریقت

5

آقای کاظم مرتاض

 

6

آقای رسول اصغرزاده

 

7

آقای دکتر عبدالمجید حمیصی(مدیرعامل)

 

8

آقای مهندس عزیز متاعی

 

9

آقای مهندس ابراهیم حق جو

 

10

خانم دکتر هاله آیت الهی

 

 

بازرسین

ردیف

نام و نام خانوادگی

تصاویر

1

آقای کریم فرهادی

 

2

آقای پرویز صفری

 

3

آقای دکتر ناصر اطمینان

 

4

آقای یحیی شجاعی

 

 

 

 کلیه حقوق سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی میباشد - طراحی: پارسه وب