چرا مجمع خیرین سلامت


دین مبین اسلام بعنوان مکتبی اجتماعی و انسان ساز اصل مشارکت و مسئولیت همگانی در پیشبرد اهداف اجتماعی را مبنای حرکت جامعه بسوی تعالی شناخته است و تاکید فراوانی به انفاق و انجام امور خیریه نموده است.حوزه بهداشت ،درمان و سلامت با توجه به ارتباط مستقیم با رفاه مردم از یک سو و کمبود امکانات و تجهیزات در این حوزه بویژه در مناطق محروم و دور افتاده از سویی دیگر، نیازمند حضور گسترده خیرین سلامت است.
با توجه به گسترش کمی و کیفی فرهنگ خیرین سلامت در جامعه بستری فراهم گردیده تا بتوان با بهره گیری از توانمندیهای خیرین گرامی و همچنین هدایت اصولی و سازماندهی کمکهای مالی و تخصصی خیرین و رفع موانع موجود و تسهیل امر مشارکت مردمی در تامین نیازهای بهداشتی ،درمانی و آموزشی عرصه سلامت استان ،با توجه به اولویتهای احصاء شده،اقدام گردد و مردم شریف استان از تمامی خدمات بی منت عرصه سلامت با بهترین امکانات تجهیزاتی بهره مند گردند.و مردم شریف استان از تمامی خدمات بی منت عرصه سلامت با بهترین امکانات تجهیزاتی بهره مند گردند.


کلیه حقوق سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی میباشد - طراحی: پارسه وب