بوکان


ردیف

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

تصاویر

1

رئیس شورا

آقای ابراهیم محمدیان

 ابراهیم محمدیان-مجمع خیرین سلامت

2

نائب رئیس

آقای عزیز شفیعی

 عزیز شفیعی - مجمع خیرین سلامت

3

دبیر شورا

آقای دکتر محمد عباسی

 دکتر محمد عباسی - مجمع خیرین سلامت

4

مدیر اجرایی

آقای محمد رشید ایلخانی زاده

 محمد رشید ایلخانی زاده

5

خزانه دار

آقای حسن صناعتی

 حسن صناعتی-مجمع خیرین سلامت

6

عضو شورا

آقای مهندس بابان کریمی

 بابان کریمی - مجمع خیرین سلامت

7

عضو شورا

آقای علی رحمانی

 علی رحمانی - مجمع خیرین سلامت

8

عضو شورا

آقای دکتر حسن نوره

 حسن نوره -مجمع خیرین سلامت

 کلیه حقوق سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی میباشد - طراحی: پارسه وب