چالدران


ردیف

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

1

عضو شورای خیرین سلامت

آقای مجید دلایی میلان

2

عضو شورای خیرین سلامت

آقای عزیزخان فیروزی

3

عضو شورای خیرین سلامت

آقای خیرالله پوررسول

4

عضو شورای خیرین سلامت

آقای رحیم آقازاده

5

عضو شورای خیرین سلامت

آقای جعفر قلیزاده

6

عضو شورای خیرین سلامت

آقای ولی حسین زاده

7

عضو شورای خیرین سلامت

آقای موسی اکبرنژاد

8

عضو شورای خیرین سلامت

آقای حسین کریمی

9

عضو شورای خیرین سلامت

آقای عین الله صادق زاده

 

 



کلیه حقوق سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی میباشد - طراحی: پارسه وب