چایپاره


ردیف

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

1

عضو شورا خیرین سلامت

آقای رضا عالی

2

عضو شورا خیرین سلامت

آقای قنبر مختاری

3

عضو شورا خیرین سلامت

آقای مجید علی اکبرلو

4

عضو شورا خیرین سلامت

آقای مرتضی اصغری

5

عضو شورا خیرین سلامت

آقای میر محمد حسین سیدی

6

عضو شورا خیرین سلامت

آقای محمد سینا

7

عضو شورا خیرین سلامت

آقای اکبر قاسم زاده

8

عضو شورا خیرین سلامت

آقای محرم رنجدوست

9

عضو شورا خیرین سلامت

آقای علی شیخ زاده

 

 کلیه حقوق سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی میباشد - طراحی: پارسه وب