اشنویه


ردیف

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

1

عضو شورای خیرین سلامت

آقای سید مصطفی خاتمی

2

عضو شورای خیرین سلامت

آقای مهندس اسعد خضری

3

عضو شورای خیرین سلامت

آقای دکتر ابوبکر افشنگ

4

عضو شورای خیرین سلامت

آقای ملا عبدالسلام برهانی

5

عضو شورای خیرین سلامت

آقای ملا عارف رسولی

6

عضو شورای خیرین سلامت

آقای قباد زرزا

7

عضو شورای خیرین سلامت

آقای فخرالدین مام علی

8

عضو شورای خیرین سلامت

آقای علیرضا محمد نژاد

9

عضو شورای خیرین سلامت

آقای محمود جامعی

10

عضو شورای خیرین سلامت

آقای رضا علی پاشایی

11

عضو شورای خیرین سلامت

آقای شفیع خضری

 کلیه حقوق سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی میباشد - طراحی: پارسه وب