پیرانشهر


ردیف

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

1

عضو شورای خیرین سلامت

آقای دکتر خالد افتخاریفر

2

عضو شورای خیرین سلامت

آقای ملا محمد آودلی

3

عضو شورای خیرین سلامت

آقای ملا ابراهیم حسین پور

4

عضو شورای خیرین سلامت

آقای سید رحمان حسینی

5

عضو شورای خیرین سلامت

آقای مصطفی پیروتی

6

عضو شورای خیرین سلامت

آقای رزگار آودلی

7

عضو شورای خیرین سلامت

آقای هادی خانی

8

عضو شورای خیرین سلامت

آقای عمر کرامت

9

عضو شورای خیرین سلامت

آقای صدیق پوربهرام

10

عضو شورای خیرین سلامت

آقای اسماعیل آزفنداک

 کلیه حقوق سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی میباشد - طراحی: پارسه وب